Activitats Creatives i Artístiques

Música

L’extraescolar de música és un projecte musical basat principalment en la “Music Learning Theory” d’Edwin Gordon (MLT), que és un mètode d’aprenentatge musical des de nadons a l’edat adulta. A més incorpora també mètodes com ara “Dalcroze”, “Música per créixer”, entre d’altres… Es realitza amb Gamba Música.

Ceràmica

Està orientada a dotar als nens i nenes dels recursos tècnics i materials necessaris per a què puguin desenvolupar la seva creativitat amb totes les garanties necessàries. L’activitat de ceràmica ajuda a l’alumnat a potenciar la seva capacitat per a la realització de peces ceràmiques bàsiques, amb bona qualitat tècnica i artística i amb materials apropiats, adaptats a cada nen/a segons la seva edat.

CreART

Us volem oferir una extraescolar artística on les manualitats siguin les protagonistes. A partir d’un quadre, l’observació directa de la natura, l’atzar, la imaginació, unes formes geomètriques, un residu… donarem via lliure a la imaginació per tal de treballar algún concepte particular com la forma, els materials, la línea, la composició…

Teatre