Esports Aquàtics

Natació

L’edat i el nivell dels nens/es marca algunes diferències sobre la preparació que es du a terme. Es treballen diferents estils, així com els principals aspectes tècnics complementaris (sortides i viratges).