Esports Col·lectius

La proposta se centra en els dos objectius següents:

  • Aprendre els aspectes tècnics i tàctics propis de l’esport
  • Treballar aspectes socioafectiuspropis dels esports d’equip: treball en equip, treball de grup, et.

Normativa esports col·lectius Tàber

Bàsquet

L’activitat s’orienta a la pràctica esportiva del bàsquet i s’adapta a les condicions en què es realitza, tant d’entrenament com de competició. La modalitat que s’empra és de mini-bàsquet. La competició s’emmarca en la Lliga del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona.

Futbol

Mitjançant aquesta activitat, els nens i les nenes treballaran els principals aspectes tècnics i tàctics específics del futbol, que es complementen amb la participació en la competició de la Lliga del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona. La modalitat que s’aplica és de futbol-sala o futbol-7.

Iniciació esportiva

Està orientada a la iniciació en diferents esports, que es practicaran de forma rotatòria al llarg del curs. Així mateix, es complementa amb algunes activitats que potencien la condició física de base dels nens i nenes.