Esports Individuals

Judo

Activitat on es treballa el sentit de l’equilibri, la percepció del cos en l’espai i la millora de la condició física, la disciplina i el respecte a l’oponent.