Esports Individuals

Judo

Activitat on es treballa el sentit de l’equilibri, la percepció del cos en l’espai i la millora de la condició física, la disciplina i el respecte a l’oponent.

Natació

L’edat i el nivell dels nens/es marca algunes diferències sobre la preparació que es du a terme. Es treballen diferents estils, així com els principals aspectes tècnics complementaris (sortides i viratges).

Escacs

Aquesta activitat és una oportunitat fantàstica per desenvolupar, mitjançant el joc, aspectes com: afavorir la capacitat de concentració i la capacitat d’abstracció (anotació de jugades, lectura de partides i textos), despertar la imaginació, treballar la previsió de conseqüències abans dels actes, la presa de decisions, reforçar les actituds de silenci i de respecte davant els companys, etc. L’Escola d’Escacs de Barcelona (www.eebcn.net) imparteix aquesta activitat a l’escola Tàber, amb una metodologia especialment adaptada als nens que s’inicien als escacs.

Psicomotricitat

La psicomotricitat és una tècnica o disciplina que ajuda als nens i nenes a desenvolupar el seu moviment corporal, la relació amb els demés, a controlar les seves emocions i coneixement integrant tot entre si.

Bàdminton

El bàdminton és un esport de raqueta en que s’enfronten dos jugadors/es, o dues parelles de jugadors/es. Es desenvolupa en una pista rectangular dividida transversalment per una xarxa. El joc consisteix a colpejar un volant amb una raqueta per fer-lo passar per damunt de la xarxa de manera que l’adversari no el pugui tornar. Es realitza a Can Caralleu.

Iniciació a les danses urbanes

Activitat dirigida que busca la iniciació a la dansa i al moviment. Durant el transcurs de l’activitat es promourà la cerca de l’autoconeixement corporal i el desenvolupament psicomotriu i artístic dels infants. Es realitza a través de l’escola Vàrium i es farà a l’escola.

Hip Hop i Dansa contemporània

Activitat dirigida que busca el traspàs de cultura i informació utilitzant el vocabulari de la dansa, el moviment i psicomotricitat com a eina per tal d’aconseguir els següents objectius de manera vivencial. Es treballaran totes dues modalitats, un mes cada una, i s’alternen entre elles per tal de veure cada modalitat. Es realitza a través de l’escola Vàrium i ho farem a les instal.lacions de l’escola Costa i Llobera.