Comissions

Components de la Junta Directiva de l’AFA afa@taber.cat

 • Presidenta: Eva Rodriguez-Valdes
 • Vicepresidenta: Ester Sánchez
 • Secretària: Anna Fontboté
 • Tresorer: Carlos Segura
 • Vocal: Lluïsa Jaurrieta
 • Vocal: Núria Ribas
 • Vocal: Elisabet Urgell

Comissió d’Extraescolars extraescolars@taber.cat

La Comissió d’extraescolars té per objectiu establir un canal d’enllaç entre l’escola, les famílies i els monitors i responsables de les activitats que es duen a terme fora de l’horari lectiu i que constitueixen un complement en la tasca educativa de l’escola. Aquesta comissió està integrada per un grup de pares/mares que, de forma voluntària, aporten il·lusió i dedicació en la construcció dels projectes, així com en el desenvolupament ordinari de les activitats durant el curs.

 • Roger Marcos
 • Emma Pont
 • Héctor Loverdos
 • Andrea Moreno
 • Marta Adrián
 • Eva Adrián

Comissió d’Activitats d’Estiu estiu@taber.cat

La Comissió Estiu té dos objectius, la organització dels Casals d’Estiu durant el mes de juliol amb activitats lúdiques i esportives i la organització de les Colònies d’Estiu, conjuntament amb altres Ampes del barri, amb estades d’entre 5 i 12 dies del mes de juliol. Es vol donar resposta a les necessitats de moltes famílies alhora de conciliar les vacances escolars amb la vida laboral i també d’oferir activitats de lleure on els nens i nenes que en fan ús, gaudeixin i en surtin contents. La comissió està integrada per pares i mares que, de forma voluntària, dediquen il·lusió i esforços a preparar projectes engrescadors i refrescants pel temps de la calor.

 • Marta Dominguez Gimenez
 • Andrea Palma
 • Mariona Nadal Pérez
 • Gabriela García Solórzano
 • Anna Artigas

Comissió d’Espai de Migdia espai-migdia@taber.cat

La pausa escolar del migdia és un moment de descans però és alhora un espai educatiu molt important que està emmarcat en el projecte educatiu de l’escola. L’objectiu de la Comissió d’Espai de Migdia és vetllar per fomentar els hàbits tant alimentaris com de comportament al menjador i de sociabilització amb els companys. D’altra banda, mitjançant la realització de tallers es pretén complementar l’educació curricular dels alumnes i enriquir i diversificar la seva manera d’utilitzar el temps lliure.

 • Samanta Salvador
 • Cristina Guirado
 • Maria Marsal
 • Mireia Quintana
 • Marta Viñas
 • Anna Palacios (coordinadora espai migdia)
 • Carme Launer (Membre de l’AFA)
 • Gemma Barberà (directora)

Comissió de Transport transports@taber.cat

La comissió de transports s’encarrega d’organitzar l’arribada i sortida de més de 150 alumnes amb 4 línies d’autocars que recorren Barcelona amb unes parades establertes prèviament, d’acord amb les necessitats de les famílies, respectant la viabilitat del servei segons la normativa establerta per al transport escolar.

S’ofereix aquest servei a través de l’empresa de transport Grand Lord Bus, la qual és la responsable dels itineraris i horaris de les rutes, així com del cobrament a les famílies de les quotes establertes, tasca que ofereix a l’AMPA de l’escola Tàber des de fa més de 20 anys.

El servei està compartit amb l’escola Dolors Monserdà-Santapau, les comissions de transport de les dues escoles treballen conjuntament desenvolupant una tasca de control sobre el servei ofert per l’empresa, així com de suport a les famílies amb els dubtes, suggeriments i serveis ocasionals que siguin requerits.

Per qualsevol consulta sobre el funcionament del servei de transport escolar compartit podeu escriure un correu electrònic a la següent adreça: transports.taber.dms@gmail.com.

Membres de Tàber

 • Elisenda Bonet
 • Guim Maragall
 • Joan Sunyer

Membres del Dolors Monserdà Santapau

 • Laura Marco
 • Sílvia Baliño

Membres del Costa i Llobera

 • Ivette Varnell
 • Marta Montserrat

Membres de la Scuola Italiana

 • Barbara Piona
 • Amedeo Piolatto

Comissió comunicació i  web web@taber.cat

La comissió web s’encarrega de crear, mantenir i actualitzar el web de l’escola. El web conté una part estàtica, amb informacions de caire general que són sempre accessibles, i una part dinàmica, que inclou l’agenda i les notícies d’activitats o esdeveniments relacionats amb l’escola i que es publiquen tan aviat com es van produint. A més a més, la comissió gestiona les llistes de correu electrònic de les diferents comissions de l’AFA i dels delegats de cada grup classe. Per tal de facilitar el dinamisme del Web de Tàber algunes comissions de l’AFA tenen accés a l’edició de les pàgines estàtiques que corresponen a la seva comissió. A més a més, tenen la possibilitat d’editar noves notícies. En aquests cassos la comissió web els assessora, dóna suport informàtic i vetlla pel bon funcionament del web.

 • Isabel Darnell
 • Alex García
 • Mariona Piqué
 • Anna Geli
 • Albert Nicolau
 • Laura Estrada
 • Carme Launier (membre AFA)
 • Gemma Barberà (directora)

Comissió Verda verda@taber.cat

La comissió verda treballa per promoure, en les famílies de la nostra escola, els valors que més tenen en compte la sostenibilitat mediambiental i la situació d’emergència climàtica actual, a mes d’implementar accions i projectes que fomentin aquesta perspectiva en l’educació. Es nodreix de les moltes accions i projectes que existeixen arreu (programa Escoles + Sostenibles, Refugis Climàtics…) i els re-contextualitza per poder adaptar-los a la realitat de la nostra escola.

Així mateix, treballa per millorar la mobilitat a l’entorn de l’escola, amb l’objectiu fonamental de garantir un entorn escolar segur i saludable i tractar de desenvolupar el camí escolar. Juntament amb la resta d’escoles del barri treballa per fer-ho extensiu a nivell de tot el districte.

 • Montse Ecija
 • Anna Martinez
 • Jordi Cairó (coordinador educació ambiental)
 • Gemma Barberà (directora)

Comissió d’entorn escolar entorn.escolar@taber.cat

La comissió entorn escolar és una comissió formada per representants de la comissió verda, la comissió de transports i la plataforma salvem la zona verda de can Caralleu. El seu principal objectiu és el de vetllar per l’entorn de l’escola en termes de seguretat viària, mobilitat i sostenibilitat. Aquesta tasca es realitza recollint les necessitats de la comunitat educativa que conforma l’Escola Tàber i en xarxa amb les AFAs de les altres escoles públiques del districte.

 • Montse Ecija
 • Guim Maragall
 • Anna Martinez
 • Miriam Miguel
 • Núria Noel
 • Mireia Piró
 • Joan Sunyer

Comissió de Manteniment manteniment@taber.cat

La comissió de Manteniment neix amb la voluntat de donar ajut i suport en les tasques de manteniment, reparació i adequació de de les instal·lacions i l’equipament de la nostra escola. Aquesta comissió planifica, coordina i proposar mesures per tal de resoldre les deficiències i plantejar millores, comptant sempre amb el suport de tots els pares i mares de l’escola que hi vulguin participar.

 • Pau Casas
 • Anna Fontboté
 • Joan Ginabreda
 • Pablo Gómez
 • Jordi López
 • Marisa Stinga

Comissió Biblioteca biblioteca@taber.cat  

La comissió biblioteca és una comissió mixta (AFA – Escola) i es crea per poder organitzar l’obertura de la biblioteca en horari extraescolar, es fa d’acord amb l’escola, i és així com s’ha transformat en un espai del qual en pot gaudir tota la comunitat escolar.

L’objectiu de la comissió es promocionar l’ús d’aquest espai amb propostes d’activitats de foment de la lectura i reforçar qualsevol iniciativa entorn de la cultura, comptant sempre amb el suport de tots els membres de la comunitat que hi vulguin participar.

 • Blanca Flaquer
 • Begoña Garcia
 • Maria Sáenz Palau
 • Carme Launer (professora)
 • Gemma Barberà (directora)

Comissió de Gènere genere@taber.cat

Des de la comissió de gènere treballem per introduir la perspectiva de gènere a tots els àmbits de l’escola per respectar els drets dels infants a ser educats en plena igualtat d’oportunitats i a no ser discriminats per raó de sexe o gènere.  Treballem en diferents vies, i volem oferir eines a tota la comunitat educativa per trencar estereotips de gènere. Des del 2017 la comissió treballa en el projecte Biblioteca i Gènere (volem reflexionar sobre els continguts dels contes infantils en perspectiva de gènere en la nostra societat, donant eines d’anàlisi als alumnes i a les famílies, analitzant el contingut dels contes, àlbums il•lustrats  i tots aquells títols de la biblioteca de parvulari, i actualment estem analitzant la biblioteca d’àlbums il•lustrats de 1er i 2on de primària). Altres activitats que proposem són les xerrades cafè per debatre temes relacionats amb infància-educació-gènere, la creació d’una biblioteca de consulta per a famílies i mestres, aportem recomanacions en la tria de títols de contes i llibres per la biblioteca de l’escola i programem xerrades de temes relacionats per famílies, infants  i mestres, entre altres tasques.
Actualment la comissió de gènere és una comissió mixta de famílies i escola, formada per 4 mares i 2 mestres.
 • Anna Lladó
 • Maria Llarena
 • Ana Tutzó
 • Marianna Vila
 • Carlota Hernandez (mestra)
 • Marta Lapuente (mestra)

Mestres:

 • Carlota Hernandez
 • Marta Lapuente

Comissió Solidària solidaria@taber.cat

 • Josep M. Alonso Farré
 • Susanna Bori
 • Inés Arias Yllera
 • Gema Cerdán Bericat
 • Luisa Jaurrieta Guarner
 • Pat Santiago Valero
 • Alícia Pons