Atenció a l’alumnat sord

sordprofund1petitL’Escola Tàber és un centre públic ordinari, amb programa específic d’audició i llenguatge en modalitat oral.

L’objectiu d’aquest programa és la plena inclusió de l’alumnat sord per assolir les competències bàsiques amb igualtat d’oportunitats.

Disposem d’un Suport Intensiu a l’Audició i el Llenguatge (SIAL) i, juntament amb el CREDA, oferim una resposta que s’ajusta a les necessitats educatives de l’alumnat amb sordesa, la planificació de la qual comporta l’atenció del mestre/a, de la logopeda del CREDAC i de la mestra d’audició i llenguatge.

Escolaritzar un infant sord al nostre centre tá clars avantatges, tant per ell com per a la resta de l’alumnat:

  • Millora l’autoconcepte de l’alumnat sord.
  • Proporciona més experiència i formació al professorat del centre.
  • Afavoreix la relació entre les famílies dels alumnes sords.
  • Facilita l’educació en valors.
  • Millora la coordinació entre els professionals i facilita l’organització de l’atenció.
  • Possibilita l’atenció en grup, a més de l’atenció individual.

El CREDA Pere Barnils és el servei educatiu específic que treballa amb nosaltres per donar una resposta educativa als alumnes sords. Ens ofereix el suport logopèdic, el seguiment educatiu, la valoració i orientació audioprotètica i la valoració psicolingüística.

Adreces d’interès

Educació i Associacionssordprofund3petit

  • ACAPPS. Associació Catalana per a la Promoció de les persones Sordes
  • FIAPAS. Confederación Española de Padres y Amigos de los Sordos
  • AICE. Asociación de Implantados Cocleares de España
  • BIAP. Bureau International d’AudioPhonologie

Per a totes les famílies

Guia per detectar la sordera del teu fill editada per FIAPAS


llbre-sords-profunds-pero-hi-sentim-i-parlem-marta-capdevilaSords profunds: però hi sentim i parlem!

Sota aquest genial títol, la Marta Capdevila, mare de l’escola, ha escrit i dibuixat aquest meravellós llibre que presenta així:

(…) He fet aquest llibre perquè voldria que coneguéssiu com se sent una mare quan li diuen que el seu fill és sord. Penso que aquest llibre obre una porta a l’esperança, tranquil.litza, dóna camins, és optimista i a la vegada realista i pot ser de gran ajuda a moltes famílies desorientades i desmoralitzades com ho era la nostra. En Marcel, el meu fill de 4 anys, també té una sordesa profunda. Vaig descobrir, per sort, que tot ha canviat molt. Amb els audiòfons i treballant amb logopedes ha fet una millora espectacular. Porta audiòfons digitals, parla i l’estan ensenyant a escoltar amb molt bons resultats, està aprenent a sentir i a parlar. Ara ja no li cal mirar-me a la cara per entendre’m, perquè em sent. Estic meravellada de com ha evolucionat l’ ensenyament en aquest sentit. Ara tots els nens i nenes sords profunds amb els audiòfons digitals o l’implant hi senten! Sense mirar la boca, d’esquena, aprenen a escoltar, a entendre. I és tan important per un sord profund aquest descobriment que fins i tot costa fer-los callar!! (…) 

Marta Capdevila i Planta

Podeu descarregar-vos el llibre complet en format PDF.