Atenció a l’alumnat sord

sordprofund1petitL’Escola Tàber es defineix com a centre públic ordinari de la zona de Sarrià-Sant Gervasi, d’agrupament d’alumnat amb sordesa en la modalitat oral.

L’Escola i el CREDAC (centre de recursos educatius per alumnat amb dèficit auditiu) col·laboren conjuntament i es coordinen per a donar una adequada resposta educativa als alumnes, la planificació de la qual comporta l’atenció del/de la mestre/a tutor/a, del/de la logopeda del CREDAC i del/de la mestre/a d’audició i llenguatge.

Bibliografia recomanada

sordprofund2petitPer a adults

 • Sords Profunds: però hi sentim i parlem
  Marta Capdevila i Planta. Ajuntament de Barcelona. 2008.

 • L’ús del llenguatge a l’escola. Proposta d’intervenció per a l’alumnat amb dificultats de comunicació i llenguatge
  Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya. Abril 2003 Lafon J.C. (1987).

 • Los niños con deficiencias auditivas
  Masson. Barcelona.

 • L’alumnat sord a les etapes infantil i primària. Criteris i exemples d’intervenció educativa
  Manuals Pedagogia. Universitat Autònoma de Barcelona Servei de Publicacions. Barcelona 2002

Per a nens i nenes

 • “Oliver y sus audífonos” i “Oliver y Sus Audífonos con FM”.
  Maureen Cassidy Riski, M. Ed. (Phonak.)

 • Ara parlem de sorolls i silencis
  Maria Martínez i Roser Capdevila. Edicions Destino (núm. 11).

Adreces web d’interès

Educació i Associacionssordprofund3petit

 • CREDAC. Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius “Pere Barnils”. Barcelona
 • ACAPPS. Associació Catalana per a la Promoció de les persones Sordes
 • FIAPAS. Confederación Española de Padres y Amigos de los Sordos AICE. Asociación de Implantados Cocleares de España
 • BIAP. Bureau International d’AudioPhonologie

Per a totes les famílies

Guia per detectar la sordera del teu fill editada per FIAPAS


llbre-sords-profunds-pero-hi-sentim-i-parlem-marta-capdevilaSords profunds: però hi sentim i parlem!

Sota aquest genial títol, la Marta Capdevila, mare de l’escola, ha escrit i dibuixat aquest meravellós llibre que presenta així:

(…) He fet aquest llibre perquè voldria que coneguéssiu com se sent una mare quan li diuen que el seu fill és sord. Penso que aquest llibre obre una porta a l’esperança, tranquil.litza, dóna camins, és optimista i a la vegada realista i pot ser de gran ajuda a moltes famílies desorientades i desmoralitzades com ho era la nostra. En Marcel, el meu fill de 4 anys, també té una sordesa profunda. Vaig descobrir, per sort, que tot ha canviat molt. Amb els audiòfons i treballant amb logopedes ha fet una millora espectacular. Porta audiòfons digitals, parla i l’estan ensenyant a escoltar amb molt bons resultats, està aprenent a sentir i a parlar. Ara ja no li cal mirar-me a la cara per entendre’m, perquè em sent. Estic meravellada de com ha evolucionat l’ ensenyament en aquest sentit. Ara tots els nens i nenes sords profunds amb els audiòfons digitals o l’implant hi senten! Sense mirar la boca, d’esquena, aprenen a escoltar, a entendre. I és tan important per un sord profund aquest descobriment que fins i tot costa fer-los callar!! (…) 

Marta Capdevila i Planta

Podeu descarregar-vos el llibre complet en format PDF.