Equipaments

L’escola consta d’un bloc de serveis, d’un bloc d’aulari i d’espais exteriors

Bloc de serveis

Subsòl

 • Gimnàs amb dutxes i vestidors

Planta baixa

 • Menjador per a l’alumnat de P-4 i P-5 i Primaria, cuina, magatzems, serveis personals.

1r pis

 • Recepció
 • Secretaria
 • Sala professorat
 • Sala de reunions
 • Despatxos
 • AMPA
 • etc.

2n pis

 • Biblioteca
 • Terrassa amb sostre fotovoltàic (plaques solars)

Bloc d’aulari

Planta baixa

 • Aules de P-3, P-4 i P-5 amb serveis inclosos a l’aula.
 • Menjador de P-3, serveis, aula petit grup, aula Psicomotricitat.

1r pis

 • 6 aules dels nivells de 1r, 2n i 3r de Primària.
 • Sala d’informàtica i Sala de Música
 • Tutories, aules de petits grups, serveis

2n pis

 • 6 aules dels nivells de 4t, 5è i 6è de Primària Sala de plàstica i Laboratori de ciències / 2a Aula d’informàtica
 • Tutories, aules de petits grups, serveis
 • Laboratori d’Idiomes

Espais exteriors

 • Pistes poliesportiva
 • Grans espais de jocs
 • Patí d’ús exclusiu per als més petits