Història

L’Escola Tàber té més de 50 anys d’història. Som una Escola Pública que depèn del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

  • 1962 Fundació dels “Estudis Tàber”, al carrer Sant Màrius, 57.
  • 1972-75 Es creen lligams amb altres centres amb els quals compartíem criteris d’escola activa: Àncora, Bethel, Tirol; coeducació, cogestió amb mares i pares, catalanitat,…
  • 1975-76 Fundació de la Cooperativa D’Ensenyants i, és el 1976 que passa a pertànyer al col.lectiu de CEPEPC (Col.lectiu d’Escoles per l’Escola Pública Catalana).
  • 1983 Decret de Normalització Lingüística. Es crea la Xarxa d’Escoles Catalanes de la qual en formem part.
  • 1988 El Col.lectiu entra a formar part de la Xarxa d’Escoles Públiques de la Generalitat de Catalunya.
  • 2002 A la primavera de 2002 es deixa l’antic edifici del carrer Major de Sarrià per ubicar-se a l’edifici actual del carrer dels Esports, 9
  • 2012 l’escola compleix 50 anys d’història des de la seva creació, alhora que celebra els 10 anys com a centre d’agrupament d’alumnat sord.