Presentació

Edifici-TaberHeu entrat a la nostra pàgina web i, amb aquest petit gest, heu obert les portes de la nostra escola i del nostre fer de cada dia.

Sabem que difícilment us podem mostrar tot el que voldríem, però pensem que aquest petit tast el trobareu prou engrescador perquè vingueu en persona a visitar-nos.

També podeu visitar el nostre canal d’Instagram

Qui som?

L’escola Tàber és un centre públic que depèn del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’un centre ordinari d’Educació Infantil i Primària amb agrupament d’alumnat sord, en modalitat oral.

trets d’identitat

 • Escola catalana, concepte que engloba el fet identitari, lingüístic i cultural. El centre vetlla per l’ús del català com a llengua vehïcular i d’aprenentatge, d’acord amb el programa d’immersió lingüística descrit al PLC (projecte lingüístic del centre).
 • Laica i plural, respectuosa amb les diferents maneres de pensar.
 • Del nostre temps. Amb més de 50 anys de vida ens definim com a centre dinàmic, que avança, obert als canvis.
 • Educadora de valors i en la diversitat, adoptant una actitud possibilista i inclusiva que permet donar resposta a les demandes d’una educació per a tothom.

Com ens organitzem?

L’escola manté una estructura organitzativa que fomenta la participació, el repartiment de tasques i l’atenció als infants i a les famílies.

L’aposta per dotar d’un caràcter horitzontal a una organització que es presenta vertical, reverteix en un funcionament coordinat i en una millora en la resposta a l’alumnat.

Aquí podeu consultar la nostra organització.

mETODOLOGIA

L’escola promou l’aprenentatge significatiu, allò que ens connecta amb la realitat que vivim, i treballa a partir de la convicció que cal posar l’infant al centre dels aprenentatges.

Per aconseguir una actitud positiva vers aquests, cal que tinguem clar el que necessita aprendre i com aconseguir motivar-lo. per això impulsa pràctiques centrades en l’alumne/a i en la manera com arriba als aprenentatges, com ara el treball per projectes i el treball cooperatiu, on el mestre o la mestra esdevé un acompanyant i regulador del procés, que alhora aprèn amb i dels seus alumnes.

Ens proposem promoure el treball amb contingut significatiu, perquè el sentit del treball que fem sigui fer un treball amb sentit, afavorint el desenvolupament de persones autònomes, responsables i creatives.

D’altra banda, reconeixem el paper fonamental de les famílies en el desenvolupament dels infants. Les famílies acompanyen aquest procés amb el suport que exerceixen a casa i a l’escola, i amb la implicació en diferents tasques de suport als mestres i al centre.

On som?

L’escola es troba al carrer dels Esports nº9, a la part baixa de Can Caralleu, al costat del Parc de l’Oreneta i per sobre de la Ronda de Dalt.  Dades de contacte i mapa

Com ens connectem Primària-Secundària?

La nostra Primària té la seva continuïtat en els Instituts de Secundària (INS) de la zona.

Mantenim contactes permanents entre els equips docents per tal d’enllaçar el nostre Projecte Curricular i la trajectòria acadèmica dels alumnes.

Centre formador centre formador

L’escola està acreditada com a centre formador d’estudiants en pràctiques. Això vol dir que els futurs mestres poden fer les pràctiques a l’escola, amb l’objectiu d’assolir les competències necessàries per exercir la docència.

Sortides i visites

Sortides i visites didàctiques i de lleure que ofereixen el màxim de significació i de funcionalitat als aprenentatges (excursions, colònies, casals, teatre, audicions, visites…)

Festes escolars

Des d’una perspectiva socialitzadora i d’identificació amb la nostra cultura del nostre país, l’escola participa en festes de caire popular a nivell de barri o ciutat dins o fora del recinte escolar.

 • Festa Major de Sarrià
 • Tots Sants
 • Nadal
 • Carnestoltes
 • Sant Jordi
 • Festa Major de l’Escola (Festàber)
 • Comiat de l’alumnat en finalitzar l’etapa de Primària.

Més informació i detall de les festes escolars en aquest enllaç.