Informació curs 2017-2018

L’hora d’entrada és a les 9.00h del matí, encara que el Centre obrirà les portes a les 8.45h. Per a les famílies que ho necessitin hi ha un servei d’acollida de 8.00 a 9.00 h, que caldrà sol·licitar a secretaria durant el mes de setembre (Butlleta servei d’acollida).

L’hora de sortida per a tot l’alumnat és a les 16.30h. Les entrades i les sortides es faran, tant a les 9.00h com a les 16:30h, per l’accés del pati. Us demanem la màxima puntualitat (veure horaris i normativa d’entrades i sortides del centre).

Com ja és habitual, els nens i nenes usuaris d’autocar entraran i sortiran pel vestíbul principal (C/ dels Esports). La resta de l’alumnat sortirà per la porta del pati (porta verda). Com sempre us demanem que extremeu les precaucions a les entrades i sortides del centre.

L’horari de l’espai migdia és de 12.30h a 15.00h i inclou esbarjo, dinar i tallers. De la gestió d’aquest espai se n’encarrega l’empresa 7itria, llevat del taller d’experimentació que va a càrrec de La Mandarina de Newton. La supervisió d’aquest temps escolar és responsabilitat de l’AFA i de la Direcció de l’escola.
Trobareu descrits els tallers a l’apartat web corresponent.

Les activitats extraescolars començaran el 2 d’octubre.

L’alumnat que marxa sol cap a casa haurà de dur complimentada l’autoritzacio per marxar sol

L’alumnat que ja és usuari del servei Kango! (a partir de 3r de primària), podrà continuar fent ús del servei sense fer cap gestió. Per sol·licitar una nova alta al servei cal inscriure’s a la pàgina web: http://kango-sarriasantgervasi.bcn.cat, on hi trobareu tota la informació sobre el programa.

Us recordem que la recollida dels nens i nenes només la podrà fer la mare, el pare, el tutor/a legal o una persona autoritzada per escrit (disposeu d’un model d’autorització).

Respecte a temes de salut, aquí podeu trobar informació referent a la normativa d’administracio de medicaments, així com la sol·licitud i autorització en cas necessari. Us recordem que qualsevol règim o dieta prescriptiva ha d’anar acompanyada d’un certificat mèdic de l’especialista. Alhora us recordem que també trobareu informació sobre prevenció i tractament del mosquit tigre.

Pel que fa a la plantilla de professorat, enguany comptarem amb una mestra més com a resultat de l’ampliacií d’una hora no lectiva en els horaris dels mestres. S’incorporen a l’equip deu mestres noves . (Informació sobre el quadre pedagògic).

Les hores de visita es podran sol·licitar dins de la franja reservada a cada nivell, que us comunicarem a l’inici de curs. Les hores, com sempre, es demanen telefonant a la secretaria de l’escola (veure horaris d’atenció).

També recordar-vos que a la pàgina web trobareu normativa específica respecte  l’ús dels embolcalls de l’esmorzar, sobre la utilització de mòbils i aparells electrònics.

I, ara si per acabar, anunciar-vos el calendari anual general. I que aviat us comunicarem les activitats i sortides del curs, així com les dates de les reunions pedagògiques on us informarem sobre projectes que encetem amb il·lusió i optimisme i que seran motor del nou curs que comencem.