Informació curs 2021-2022

L’hora d’entrada és a les 9.00h del matí, encara que el Centre obrirà les portes a les 8.50h. Per a les famílies que ho necessitin hi ha un servei d’acollida de 8.00 a 9.00 h, que caldrà sol·licitar a secretaria durant el mes de setembre (Butlleta servei d’acollida)

L’hora de sortida per a tot l’alumnat és a les 16.30h. Les entrades i les sortides es faran, tant a les 9.00h com a les 16:30h, per l’accés del pati. Us demanem la màxima puntualitat (consulta els horaris i la normativa de puntualitat).

Com sempre us demanem que extremeu les precaucions a les entrades i sortides del centre. Consulteu el document d’entrades i sortides del centre.

L’horari de l’espai migdia és de 12.30h a 15.00h i inclou esbarjo, dinar i tallers. De la gestió d’aquest espai se n’encarrega l’empresa 7itria, llevat del taller d’experimentació que va a càrrec de La Mandarina de Newton. La supervisió d’aquest temps escolar és responsabilitat de l’AFA i de la Direcció de l’escola.

Us recordem que la recollida dels nens i nenes només la podrà fer la mare, el pare, el tutor/a legal o una persona autoritzada per escrit (disposeu d’un model d’autorització).

L’alumnat que marxa sol cap a casa haurà de dur complimentada l’autoritzacio per marxar sol.

Aquest any els alumnes de 4t, 5è i 6è tindran a disposició el servei del Nou KanGo! un servei de notificació via correu-e de l’arribada dels infants a l’escola. Manual d’ús

Trobareu descrits els tallers a l’apartat web corresponent, i el quadre de distribució horària de l’espai lectiu aquí (inclou informació sobre l’esmorzar i el berenar).

Les activitats extraescolars començaran a l‘octubre.

Respecte a temes de salut, aquí podeu trobar informació referent a la normativa d’administracio de medicaments, així com la sol·licitud i autorització en cas necessari. Us recordem que qualsevol règim o dieta prescriptiva ha d’anar acompanyada d’un certificat mèdic de l’especialista.

Com el curs passat, us fem arribar una autorització per a l’administració de paracetamol, en cas de febre i mentre s’espera l’arribada d’algun familiar. Alhora us recordem que també trobareu informació sobre prevenció i tractament del mosquit tigre.

Pel que fa a la plantilla de professorat, properament disposareu d’informació sobre el quadre pedagògic a l’apartat web corresponent.

Les hores de visita es podran sol·licitar dins de la franja, reservada a cada nivell, que us comunicarem a l’inici de curs. Les hores, com sempre, es demanen telefonant a la secretaria de l’escola (veure horaris d’atenció).

També recordar-vos que a la pàgina web trobareu normativa específica respecte  l’ús dels embolcalls de l’esmorzar, l’ús de cantimplora i tovalló per a les sortides de tot el dia, la utilització de mòbils i aparells electrònics i l’ús de la de la bata.

I, ara si per acabar, anunciar-vos el calendari anual general, i que aviat us comunicarem les activitats i sortides del curs, així com les dates de les reunions pedagògiques on us informarem sobre projectes que encetem amb ganes i optimisme i que seran motor del nou curs que comencem.