Projecte educatiu de centre

projecte educatiu

El Projecte Educatiu és el document estratègic marc per a la institució escolar. És l’instrument clau que orienta la intervenció educativa del centre, el projecte de referència a l’hora de justificar i legitimar qualsevol actuació que a nivell individual o col·lectiu realitzi qualsevol membre de la comunitat educativa.

Consulteu aquí el Projecte educatiu de centre.