Activitats extraescolars

Esports col·lectius:

La proposta se centra en els dos objectius següents:

  • Aprendre els aspectes tècnics i tàctics propis de l’esport
  • Treballar aspectes socioafectiuspropis dels esports d’equip: treball en equip, treball de grup, et.

Bàsquet

L’activitat s’orienta a la pràctica esportiva del bàsquet i s’adapta a les condicions en què es realitza, tant d’entrenament com de competició. La modalitat que s’empra és de mini-bàsquet. La competició s’emmarca en la Lliga del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona.

Futbol

Mitjançant aquesta activitat, els nens i les nenes treballaran els principals aspectes tècnics i tàctics específics del futbol, que es complementen amb la participació en la competició de la Lliga del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona. La modalitat que s’aplica és de futbol-sala o futbol-7.

Iniciació esportiva

Està orientada a la iniciació en diferents esports, que es practicaran de forma rotatòria al llarg del curs. Així mateix, es complementa amb algunes activitats que potencien la condició física de base dels nens i nenes.

Iniciació al futbol

És una activitat orientada a aquells nens/nenes que prefereixen especialitzar-se des dels 6 anys. Es treballen els aspectes tècnics i tàctics propis de l’esport escollit , així com les diferents capacitats físiques i coordinatives adequades per aquestes edats.

Voleibol

L’activitat s’orienta a la pràctica esportiva del voleibol i s’adapta a les condicions en què es realitza, tant d’entrenament com de competició. La competició s’emmarca en la Lliga del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona

ESPORTS INDIVIDUALS:

 Judo

Activitat on es treballa el sentit de l’equilibri, la percepció del cos en l’espai i la millora de la condició física, la disciplina i el respecte a l’oponent.

ESPORTS AQUÀTICS:

Natació

L’edat i el nivell dels nens/es marca algunes diferències sobre la preparació que es du a terme. Es treballen diferents estils, així com els principals aspectes tècnics complementaris (sortides i viratges).

activitats en sala:

Dansa-jazz

Es tracta d’una activitat orientada a la pràctica de les activitats rítmiques i coreografiades. Es treballen aspectes de coordinació, actitud postural, sentit rítmic i treball de conjunt.

Iniciació a la dansa

Activitat orientada a nens i nenes de 4 a 6 anys que proposa un treball sobre el coneixement del cos, la coordinació, la lateralitat, la musicalitat i els ritmes, tot acompanyat d’una àmplia imaginació per tal que cada classe sigui una història diferent i que els nens i les nenes puguin treballar sobre la seva ment i la seva imaginació així com la confiança en ells mateixos i la seva autoestima.

Hip-Hop

Es tracta d’una activitat on es treballen aspectes de coordinació i sentit del ritme, juntament amb coreografies amb bandes sonores de cara a l’actuació de final de curs.

ACTIVITATS INTEL·LECTUALS, LÚDIques I CULTURALS:

Escacs

Aquesta activitat és una oportunitat fantàstica per desenvolupar, mitjançant el joc, aspectes com: afavorir la capacitat de concentració i la capacitat d’abstracció (anotació de jugades, lectura de partides i textos), despertar la imaginació, treballar la previsió de conseqüències abans dels actes, la presa de decisions, reforçar les actituds de silenci i de respecte davant els companys, etc. L’Escola d’Escacs de Barcelona (www.eebcn.net) imparteix aquesta activitat a l’escola Tàber, amb una metodologia especialment adaptada als nens que s’inicien als escacs.

Ceràmica

Està orientada a dotar als nens i nenes dels recursos tècnics i materials necessaris per a què puguin desenvolupar la seva creativitat amb totes les garanties necessàries. L’activitat de ceràmica ajuda a l’alumnat a potenciar la seva capacitat per a la realització de peces ceràmiques bàsiques, amb bona qualitat tècnica i artística i amb materials apropiats, adaptats a cada nen/a segons la seva edat.

Ludoteca

En aquesta activitat, els més petits/tes disposaran d’una oferta de jocs i activitats per gaudir.

Anglès

La Fundació Llissach i l’AMPA Tàber us volen oferir la possibilitat de donar als infants de 3 a 11 anys unes classes d’anglès diferents: classes dinàmiques, divertides, plenes d’activitats i sorpreses mitjançant dos mètodes, Clip Clap English for Kids i CambridgeMés informació.

Música

Les AFAs de les escoles Tàber, Costa i Llobera, i Dolors Monserdà-Santapau oferim conjuntament una activitat de música extraescolar.

A les Tardes de Música, que funcionen des de fa més de 10 anys, proposem una activitat que se centra en la pràctica de la música en grup. Volem que els nens i nenes aprenguin a tocar un instrument i a cantar, però el que més ens interessa és que n’aprenguin junts, que gaudeixin de la música col·lectivament.

Per als més petits (P4 i P5), l’activitat és farà a totes les escoles, així, els nens i nenes no s’hauran de desplaçar. A partir de 1r un monitor acompanyarà els alumnes fins al Costa i Llobera.
 D’aquesta manera les tres AMPA podem compartir la infraestructura i el professorat, tot i donant la possibilitat als nostres fills i filles d’establir nous vincles amb els alumnes de les altres escoles.

Podeu trobar informació detallada a la pestanya d’Extraescolars>Música de la web de l’escola, en aquest enllaç, o contactant amb les coordinadores de l’activitat a través del mail vocaliademusica@gmail.com.

Culture Club

Aquest any introduïm una nova proposta: volem proporcionar als infants un espai on desenvolupar la seva creativitat i acostar-los a eines i processos nous i estimulants. Una extraescolar 3 en 1, perquè cada un dels trimestres girarà entorn a una disciplina i serà conduït per una persona diferent (professional i mare de l’Escola).

  • Disseny Gràfic al 1r trimestre
  • Gravat i estampació al 2n trimestre
  • Foto i cine al 3r trimestre

ASPECTES A CONSIDERAR

Les inscripcions comprometen a tot el curs escolar. Per aquest motiu, no s’acceptaran baixes sense un motiu realment important i justificat. En casos importants (que s’acompanyaran del corresponent justificant mèdic), cal emplenar el formulari corresponent i lliurar-lo en un sobre tancat a la Secretaria de l’escola a la Atenció de la Comissió d’Extraescolars, o bé enviar-lo per correu electrònic a extraescolars@taber.cat. La sol·licitud de la baixa no comporta la seva acceptació instantània, serà estudiada i des de la Comissió s’informarà si ha estat admesa o no.

Únicament en el cas dels alumnes de P-3 inscrits a l’activitat de Ludoteca es contempla un mes de prova. Un cop transcorregut aquest període, si el nen no s’adapta i sempre dintre del mes d’octubre com a màxim, s’acceptarà la baixa. A partir de Novembre, el procediment serà l’indicat anteriorment.

En cas d‘incidències o reclamacions sobre les activitats, s’ha d’emplenar el formulari corresponent i lliurar-lo en un sobre tancat a la Secretaria de l’escola, a la Atenció de la Comissió d’Extraescolars o bé enviar-lo per correu electrònic a extraescolars@taber.cat.

Per als comentaris del dia a dia, cal posar-se en contacte amb el coordinador de Can Caralleu.

Documents

Full de sol.licitud per donar-se de baixa d’alguna activitat extraescolar. Full d’incidències i/o reclamacions.