Acord de l’Assemblea de l’AFA per fer de l’Espai migdia un espai creatiu

Les famílies aproven fer de la creativitat l’eix conductor i transversal de totes les activitats que es realitzen en els tallers de l’espai migdia.

El passat 11 de maig es va celebrar l’Assemblea extraordinària de l’AFA. Es va presentar i aprovar una nova proposta sobre l’espai migdia generada en un procés participatiu entre les famílies i consensuat amb l’Escola. S’aposta per treballar la creativitat en el sentit que no hi ha una única manera de fer les coses, ni de vegades tampoc una única solució vàlida a una problema. Cal preservar i potenciar la creativitat dels infants tot posant el focus en el procés, en el camí que es recorre per arribar a un resultat, tot potenciant valors com el respecte envers les idees dels companys, l’autonomia, la lliberta d’expressió, la flexibilitat i la responsabilitat.

Una altra de les principals novetats, és la forma com s’enfoquen aquestes activitats de cara als més grans i als petits alumnes, 5è i 6è i els de P4 i P5.
A 5è i 6è ja tenen interessos més definits i són més madurs per assumir decisions i més responsabilitats. Per això els oferirem tres activitats fixes (Art Class, Exploradors i Inventores, Biblioteca) i, com a novetat, l’oportunitat de fer una tria responsable de 2 entre altres 4 opcions: Playing in English (activitat lúdica de reforç de la llengua anglesa), Jocs d’estratègia (activitat lúdica per desenvolupar el raonament) , Francès (aprenentatge d’una segona llengua estrangera), i Arts Escèniques. La tria de les activitats optatives es farà mitjançant formulari que s’adreçarà en breu als alumnes que l’any vinent faran 5è o 6è. 

D’altra banda, seguint una demanda de les famílies els alumnes de P4 i P5 tindran una activitat setmanal de jocs de pati en anglès, en principi concebuda en petit grup de 12 alumnes com les activitats de primària.