Projecte Escola Impremta

taques.jpg

L’escola Tàber participa en un nou projecte anomenat Escola Impremta.

Des de la comissió Resoc, ja hem recollit molt material de la impremta Gràfiques Orient.

Les escoles necessiten molt material per poder tirar endavant els seus projectes pedagògics. És per això que es va engegar el Projecte Escola Impremta, una iniciativa a internet de col·laboració entre les impremtes i les escoles per intentar ajudar els centres educatius, sobretot aquells que pateixen dificultats en recursos per les fortes retallades que estan patint.

La idea és que les impremtes donin de forma totalment voluntària el material sobrant del dia a dia que, d’una altra manera, s’acabaria llençant.

Hi ha molt material que certament no es pot fer servir, ja que està imprès o plastificat, però també n’hi ha molt que sí que es pot reutilitzar. Potser són petits retalls de cartolina, potser són trossets de full de paper que malgrat sembli que no serveixen, les escoles els donen molts tipus d’utilitat.

Per tant es tracta que les escoles demanin a les impremtes del seu voltant (o amb qui treballin o els pares de les escoles que tinguin relació amb impremtes) que cedeixin els sobrants que tenen.

Més informació a http://www.escolaimpremta.com

Vídeo del projecte a https://www.youtube.com/watch?v=fbyVaECjirI