Voleu veure com queda l’Escola recent pintada?

Moltes gràcies a tothom!