Avancem l’Escola

Imagina’t un pati!

Estudi sobre l’espai i el temps de la zona exterior de l’escola Tàber. Es tracta d’un projecte cooperatiu, on hi participen els infants a través del Consell d’Alumnes, el Claustre de mestres i les famílies.

Les diferents propostes han generat un debat sobre viabilitat, així com noves propostes, que han provocat un nou plantejament sobre l’estructura horària i sobre l’ús del pati com a espai educatiu.

Projecte 1

 

Imagina’t l’escola!

A partir de la pràctica reflexiva i enllaçat amb el projecte imagina’t un pati!, l’equip de mestres treballa una nova mirada sobre aspectes organitzatius i metodològics de l’escola, que fan referència tant a la manera de SER com de FER.

Les propostes ens parlen, entre d’altres, de:

L’entrada relaxada i els espais d’acollida dels PETITS/ES

L’equip de mestres planteja una entrada més adequada a les necessitats dels infants, sense còrrer i podent gaudir d’una estona amb la família a l’escola.

Els espais d’aprenentatge compartit

Espai de temps on l’alumnat de cicle MITJANS/ES i cicle GRANS, organitzats en grups de treball cooperatiu i de manera intercicle, treballa un tipus d’activitat amb continguts globalitzats, des de diferents àmbits: artístic, científic…

Projecte 2

Repensem l’avaluació

Una nova mirada a la manera d’avaluar que ens porta a revisar aspectes i contemplar un canvi de paradigma.

Fa referència a:

  • El seguiment de l’alumnat
  • Avaluació contínua i formativa
  • Avaluació per competències
  • La diagnosi
  • Les proves internes
  • Les proves externes
  • Què recordo? què he aprés?
  • Les rúbriques i altres instruments d’avaluació
  • L’avaluació dels projectes
  • L’avaluació del centre