Espai Migdia

L’assemblea de l’AFA de l’11 de maig de 2016 va aprovar una nova proposta sobre l’espai migdia generada en un procés participatiu entre les famílies i consensuat amb l’Escola. S’aposta per treballar la creativitat en el sentit que no hi ha una única manera de fer les coses, ni de vegades tampoc una única solució vàlida per a un mateix problema. Cal preservar i potenciar la creativitat dels infants tot posant el focus en el procés, en el camí que es recorre per arribar a un resultat, potenciant valors com el respecte envers les idees dels companys, l’autonomia, la llibertat d’expressió, la flexibilitat i la responsabilitat.

La proposta aprovada i el seu desenvolupament la trobareu en els apartats següents:

 • Organització de l’espai migdia
 • Tallers de l’espai migdia
 • Horari i distribució dels tallers
 • El pati
 • Altres activitats
 • Servei de menjador

Organització de l’Espai Migdia

La pausa escolar és un moment de descans, però és alhora un espai educatiu molt important que està emmarcat en el projecte educatiu de l’escola. Els curs 2012-2013, amb la supressió de la sisena hora, es van introduir a primària unes noves activitats del migdia: els tallers. Així, els cursos de primària de 1r a 6è dediquen 50 minuts diaris a realitzar un taller que complementa l’educació curricular dels alumnes, la resta del temps, 100 minuts,  és per dinar i de joc completament lliure. Tots els cursos de primària tenen 50 minuts de pati lliure, a banda de l’estona que els sobra dels 50 minuts de dinar.

D’altra banda, els alumnes de P4 i P5 fan jocs i activitats dirigides de curta durada per enriquir i diversificar la seva manera d’utilitzar el temps lliure, mentre P3 fa la migdiada.

Els objectius de l’espai migdia són vetllar per fomentar els hàbits tant alimentaris com de comportament al menjador i de sociabilització amb els companys i les companyes. A l’estona de joc  lliure  de 1r a 6è se’ls proporciona material de jocs a aquells que ho desitgen (pilotes, jocs de sorra als petits, de taula als grans, racons d’activitats manuals lliures, malabars, bitlles…), per això l’escola demana que NO es portin joguines de casa.


Tallers de l’Espai Migdia

Els àmbits de treball de la creativitat que s’apliquen en els tallers de l’espai migdia són els següents:

 1. Llenguatge i comunicació
 2. Expressió artística
 3. Joc i moviment
 4. Informació, lectura i recerca
 5. Ciència, tecnologia i manipulació

I es desenvolupen concretant-se en els tallers següents:

 • Arts escèniques (circ i dansa)
 • Art Class
 • Experimentació activa i creativa (ciència)
 • Francès
 • Jocs d’estratègia
 • Biblioteca (durant el curs 2020-2021 les restriccions ocasionades per la Covid-19 impedeixen d’oferir aquest taller)

Trobareu més informació dels tallers en aquest enllaç.


Horari i distribució dels tallers

Horari general de l’espai migdia (curs 2020-2021)

12:30 a 13:20h 13:20 a 14:10h 14:10 a 15:00h
P3 Dinar Migdiada Esbarjo
P4-P5 Dinar Esbarjo Migdiada
1r-2n ORIÓ Taller / Activitat dirigida Esbarjo Dinar
1r-2n CASSIOPEA Esbarjo Taller / Activitat dirigida Dinar
1r-2n OSSA MAJOR Esbarjo Dinar Taller / Activitat dirigida
1r-2n LLEÓ Taller / Activitat dirigida Dinar Esbarjo
1r-2n AQUARI Esbarjo Taller / Activitat dirigida Dinar
3r-4t ANTÀRTIC Taller / Activitat dirigida Dinar Esbarjo
3r-4t PACÍFIC Dinar Taller / Activitat dirigida Esbarjo
3r-4t ÀRTIC Dinar Esbarjo Taller / Activitat dirigida
3r-4t ATLÀNTIC Taller / Activitat dirigida Dinar Esbarjo
3r-4t ÍNDIC Dinar Taller / Activitat dirigida Esbarjo
5è-6è EUROPA Taller / Activitat dirigida Esbarjo Dinar
5è-6è ÀFRICA Esbarjo Taller / Activitat dirigida Dinar
5è-6è OCEANIA Esbarjo Dinar Taller / Activitat dirigida
5è-6è AMÈRICA Taller / Activitat dirigida Esbarjo Dinar
5è-6è ÀSIA Dinar Esbarjo Taller / Activitat dirigida

Distribució dels tallers (curs 2020-2021)

Les restriccions ocasionades per la Covid-19 han obligat a replantejar la distribució dels tallers d’aquest curs. Fins ara, els alumnes realitzaven cinc tallers setmanals, però la nova situació (disminució de ràtios i creació de grups bombolla) ha fet inviable aquesta opció. Tenint en compte que la voluntat de la Comissió Migdia, de l’AFA i de l’escola ha estat el manteniment de l’activitat de migdia, s’ha hagut de replantejar el model i, excepcionalment, al llarg d’aquest curs els alumnes de primària realitzaran un mateix taller 4 dies a la setmana cada trimestre. Així, al llarg del curs hauran fet tres tallers diferents.

La taula següent mostra aquesta distribució excepcional dels tallers per al curs 2020-2021:

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre
1r-2n ORIÓ, CASSIOPEA, OSSA MAJOR Francès Dansa Ciència
1r-2n LLEÓ, AQUARI Dansa Francès Estratègia
3r-4t ANTÀRTIC, PACÍFIC, ÀRTIC Art Class Circ Francès
3r-4t ATLÀNTIC, ÍNDIC Circ Art Class Dansa
5è-6è EUROPA, ÀFRICA, OCEANIA Ciència Estratègia Art Class
5è-6è AMÈRICA, ÀSIA Estratègia Ciència Circ


El pati

El pati és l’espai comú de joc i per això cal que tots en puguin gaudir en les millors condicions i siguin alhora responsables del seu manteniment, ja sigui recollint papers o ajudant als jardiners de 4t, tots els cursos tindran aquesta petita tasca de forma rotativa i per petits grups:

 • dilluns se n’encarreguen els de 1r i 2n
 • dimarts els de 3r
 • dimecres els de 4t
 • dijous els de 5è
 • divendres els de 6è

Altres activitats

Els més grans cuiden els més petits (Les restriccions d’aquest curs 2020-2021 derivades de la Covid-19 impedeixen de dur a terme aquesta activitat)

Com sempre, els grans de l’escola Tàber s’encarreguen també d’ajudar els monitors de migdia amb la migdiada dels més petitons, els de P3; així els cursos de 5è s’encarreguen de preparar els llitets mentre els petits dinenci els cursos de 6è de despertar-los de la migdiada. Ho fan en petits grups de 5 o 6, per despertar-los els els poden explicar contes, cantar cançons i sobretot els ajuden a a calçar-se!

La Peixera

L’escola té una peixera que necessita molta cura i vigilància. Amb l’ajuda d’adults enguany se n’encarregaran els alumnes de 5è a l’últim trimestre.


Servei de menjador

Trobareu més informació en aquest enllaç.