Tallers de l’espai migdia

Aquest curs 2020-2021 els continguts dels tallers s’han adaptat per poder realitzar les quatre sessions setmanals en un mateix grup al llarg d’un mateix trimestre. Tot seguit seguit es presenten els principals continguts i els noms dels talleristes responsables.

CIÈNCIA

Tallerista responsable: Irene Duran (La Mandarina de Newton)

TORNADA: LA VIDA, ELS VIRUS I QUÈ HA PASSAT

 • 1.1 LA VIDA 
  Benvinguda, presentació i introducció.
 • 1.2 CULTIUS 
  Preparació de cultius.
 • 1.3 PROPAGACIÓ 
  Inventem un joc d’infecció.
 • 1.4 DETECCIÓ DE GREIXOS 
  Formatge, alcohol i aigua.
 • 1.5 EL SABÓ, EL GREIX I LA NO INFECCIÓ 
  Llet, colorants i sabó.
 • 1.6 LES MASCARETES 
  Bufar espelmes amb mascareta i sense.
 • 1.7 LES CÈL·LULES 
  Observar cèl·lules al microscopi.
 • 1.8 MIDES 
  Escales: els virus són de la mida de la longitud d’ona alguns color.
 • 1.8 L’ADN 
  Extracció d’ADN.
 • 1.9 ENVELLIMENT: OXIDACIONS, MUTACIONS I ALTRES CANVIS 
  Introduir el concepte de còpia de les cèl·lules, d’envelliment, d’aquestes, de  
  mutacions (càncers, nous tipus de virus…).
 • 1.10 IDENTIFICACIÓ DE REPTES I PROPOSTA DE SOLUCIONS  CIENTÍFIQUES 
  Veure les STEM com una opció per resoldre problemàtiques: trobades virtuals amb hologrames per no perdre el contacte, mascaretes que indiquin la temperatura per saber si tenim febre, materials on els virus no puguin agafar-se, etc. Utilitzarem metodologies pròpies del Design Thinking. 

TIC: TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
ELECTROMAGNETISME, PROGRAMACIÓ I DISSENY DE SOLUCION

 • 2.1 ELECTRONS I ELECTROESTÀTICA 
  Paperets, sal, pebre, globus…
 • 2.2 LLENGUATGES NATURALS I LLENGUATGES FORMALS 
  Diferència entre el llenguatge matemàtic i el català. Titulars equívocs, equacions amb un únic sentit, internacional. 
 • 2.3 SORTINT D’UN LABERINT: PROGRAMEM 
  Comencem a programar amb fletxes.
 • 2.4 BEEBOTS 
  Posem en pràctica el concepte de programació amb els beebots. 
 • 2.5 CONDUCTORS DE L’ELECTRICITAT 
  Boles circuit | Aigua conductora
 • 2.6 CODIS ANTICS + INVENTEM UN CODI 
  Alfabet egipci, braille, llenguatge de signes…
 • 2.7 PINTAR A PARTIR D’ALGORITMES 
  Programes amb fletxes.
 • 2.8 FIGURES PLANES I 3D: GEOMETRIA 
  Construïm un cub, Kirigamis…
 • 2.9 CAMP MAGNÈTIC + PINTAR PER ELECTROMAGNETISME 
  Ferradures i imants, colors i materials ferromagnètics I no ferromagnètics per pintar (són 2 experiències). 
 • 2.10 EL MORSE I EL TELÈGRAF 
  Presentem el codi Morse (lumínic i auditiu), juguem amb ell i mostrem un telègraf. Expliquem la importància d’aquest invent, i reforcem el fet que està basat en llum-no llum i durada de l’exposició de la llum (o el so). 
 • 2.11 DESCOBRIM L’SCRATCH 
  Fitxes.
 • 2.12 TINKERCAD I 
  Presentem l’eina.
 • 2.13 INDUCCIÓ ELECTROMAGNÈTICA 
  Experiment tubs de coure, metacrilat i imants de neodimi. Presentar els paral·lelismes i la relació entre camp elèctric i camp magnètic. 
 • 2.14 ELS CODIS QR 
  Comprendre i crear codis QR (TecnoLab).
 • 2.15 FEM UNA ANIMACIÓ AMB SCRATCH I 
   Creem un petit projecte.
 • 2.16 TINKERCAD II 
  Creem un petit projecte.
 • 2.17 ONES ELECTROMAGNÈTIQUES – GÀBIA DE FARADAY – BOMBOLLES DE SABÓ 
  Experimentem amb diferents materials el concepte de gàbia de Faraday i com aquestes bloquegen les ones electromagnètiques. Creem gàbies de Faraday amb bombolles de sabó perquè igual que en una gàbia metàl·lica tenim un conductor (aigua) que embolcalla la càrrega. 
 • 2.18 EL CODI BINARI 
  L’explorem matemàticament. El traslladem a les nostres mans (cançó ViHart) i el vinculem a l’electricitat. 
 • 2.19 FEM UNA ANIMACIÓ AMB SCRATCH II 
  Seguim amb el projecte que estàvem treballant.
 • 2.20 FEM UNA CÀMERA PINHOLE 
  Podem mirar de fer la versió petita amb capces de llumins. 
 • 2.21 ANTENES 
  Comprenem quina és la funció de les antenes i en construïm amb diferents materials per aconseguir sintonitzar unes ràdios. Cal tenir punxa, paràbola… 
 • 2.22 CODIFICANT IMATGES: ELS PÍXELS 
  Activitat amb gomets i vincle amb la definició de les càmeres.
 • 2.23 PROGRAMEM UN JOC AMB SCRATCH I 
  Creem un petit projecte.
 • 2.24 PROJECTE AUDIOVISUAL: ENQUADRAR I TIPUS DE PLANS 
  Treballem les matemàtiques i l’art dins el llenguatge audiovisual amb el propòsit de fer un projecte visual al llarg del trimestre. 
 • 2.25 MOTOR HOMOPOLAR 
  Construïm un motor homopolar.
 • 2.26 L’ESCÍTALA: DIFERÈNCIA ENTRE ENCRIPTAR I  CODIFICAR 
  Experimentem amb les escítales.
 • 2.27 PROGRAMEM UN JOC AMB SCRATCH II 
  Seguim amb el projecte que estàvem treballant.
 • 2.28 PROJECTE AUDIOVISUAL: STORYBOARD 
  Expliquem històries amb imatges. (Visual thinking) 
 • 2.29 BATERIES AMB LLIMONES I PATATES 
  Treballem el concepte de pila o bateria, materials conductors, electròlits, moviment d’electrons, energia, etc. tot construint una bateria amb elements àcids com ara llimones, pomes o patates. 
 • 2.30 ENCRIPTACIÓ MATEMÀTICA: GRAELLA GIRATÒRIA 
  Seguim experimentant amb la criptografia i ho vinculem a la vida actual (problemes d’encriptació per a les votacions online, transaccions bancàries, etc.) És un camp molt punter. Encriptació quàntica. 
 • 2.31 FEM UN INSTRUMENT AMB MAKEY MAKEY 
  Creem un petit projecte musical amb materials conductors (fruites, alumini, plastilina, culleres…). 
 • 2.32 PROJECTE AUDIOVISUAL: TRAUMATROPO / PERCEPCIÓ DEL MOVIMENT 
  Introduïm com es construeix la percepció de moviment a partir d’imatges estàtiques.
 • 2.33 COMPONENTS ELECTRÒNICS (OBRIM RATOLÍ) 
  Aprenent què són les resistències, els condensadors, els LEDs, en descobrir-los als nostres aparells tecnològics. Introduïm el hardware, vinculant-lo a l’electromagnetisme i al codi binari. 
 • 2.34 UN MÓN DE DADES 
  Introducció al big data a partir d’experiments amb boles que representen dades i activitats que ens serviran per distingir entre dada, informació i coneixement i a establir relacions entre les dades. 
 • 2.35 FEM UN JOC AMB MAKEY MAKEY I 
  Creem un petit projecte.
 • 2.36 PROJECTE AUDIOVISUAL: L’STOP MOTION 
  Creem un petit clip audiovisual.
 • 2.37 CIRCUITS ELÈCTRICS 
  Muntem un circuit elèctric amb pila (bateria), LED i resistència. Postal de  Nadal. 
 • 2.38 LES NOSTRES DADES – FACEBOOK DE PAPER 
  Experiment a temps real de com les dades personals poden ser interpretades i generar coneixement estadístic i tendències. 
 • 2.39 FEM UN JOC AMB MAKEY MAKEY II 
  Seguim amb el projecte que estàvem treballant.
 • 2.40 PROJECTE AUDIOVISUAL: EDITEM AMB KINEMASTER 
  Fem una petita càpsula audiovisual destacant el que més ens ha agradat del curs.

JOCS D’ESTRATÈGIA

Tallerista responsable: Jan Murtra

Jugar representa un fet global, ampli, que inclou molts aspectes pedagògics i  educatius. És per això que pot ser un element fonamental per a l’assoliment  d’estratègies i de les competències bàsiques que marca el Currículum d’Educació  Primària.  

Competències bàsiques: les activitats de la proposta faran incís especialment en: 

 • Competència d’autonomia i iniciativa personal: Adquisició de la  consciència i aplicació d’un conjunt de valors i actituds personals, com la  responsabilitat, la perseverança, el coneixement de si mateix i l’autoestima, la  creativitat, l’autocrítica, el control emocional, la capacitat d’elegir, de calcular  riscos i d’afrontar els problemes, així com la capacitat de demorar la necessitat  de satisfacció immediata, d’aprendre de les errades i d’assumir riscos. 
 • Competència social i ciutadana: Comprendre la realitat social en què es viu,  cooperar, conviure i exercir la ciutadania democràtica en una societat plural,  així com comprometre’s a contribuir en la seva millora. Integra coneixements,  habilitats i actituds que permeten participar, prendre decisions, triar com  comportar-se en determinades situacions i responsabilitzar-se de les eleccions i  decisions adoptades. 

Continguts: els continguts que es duran a terme en aquest taller estan basats en el que  marca el currículum d’Educació Primària i són els següents:  

 • Comprensió de textos escrits per entendre les instruccions d’un joc de taula.  
 • Producció de jocs de taula tradicionals amb les seves instruccions fent ús de  diferents materials.  
 • Adquisició i utilització d’estratègies per tal de poder entendre, analitzar i  planificar partides de diferents tipologies de joc.  
 • Comparació i valoració del concepte de joc anys enrere i avui dia així com el  descobriment de l’origen d’alguns jocs i els motius pels quals segueix existint  ara

Objectius: els objectius globals de la proposta assumeixen alguns dels que l’etapa  d’Educació Primària considera imprescindibles: 

 • Desenvolupar les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en  la manera de relacionar-se amb els altres, així com una actitud contrària a la  violència, als prejudicis de qualsevol mena i als estereotips sexistes. 
 • Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir  i resoldre conflictes de manera pacífica en els àmbits escolar i social. 
 • Conèixer, comprendre i respectar les diferències entre les persones, facilitar  l’elaboració d’una imatge de si mateixos positiva i equilibrada i adquirir autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones. 
 • Aplicar, en contextos diversos, els diferents coneixements, estratègies i  recursos adquirits a fi de resoldre de manera creativa problemes, situacions  personals i necessitats de la vida quotidiana. 
 • Aprendre i jugar a jocs de taula de diferents tipologies (tradicionals, comercials  i d’habilitat).  

DANSA

Tallerista responsable: Llum Baraldés

Tot seguit us presentem algunes de les propostes:

 • Des de la dansa creativa (moviment): La Cadira Màgica  (presentació), Treball al terra des de figures d’animals (consciència corporal), jocs d’acció-reacció i d’atenció. 
 • Treball al terra tot aprenent postures de Ioga (consciència  corporal), han après a fer un escalfament memoritzant una sèrie de moviments. Treball de ritmes (blanques-negres, negres-blanques corxeres), jocs d’acció-reacció i jocs de moviment on hi és present la cohesió de grup i jocs d’acció-reacció i d’atenció (treball de moviment amb músiques). Pedres Màgiques (relaxació al final del taller).  
 • Des de la dansa creativa (moviment): Treball dels quatre  elements (terra, aire, foc i aigua), treball al terra des de figures d’animals (consciència corporal), jocs d’acció-reacció i d’atenció.
 • El joc del pintor, escalfament memoritzant una sèrie de  moviments. Treball de ritmes, acció-reacció i jocs de cohesió de  grup. La Maleta dels objectes (creació d’una història a partir dels  objectes de la maleta tot creant escenificacions dins d’un mateix espai).
 • El mocador ballant (joc per a convidar al ball individual, per parelles i en grup). Aprendre diferents  coreografies (El cicle de l’aigua, Els volcans, etc.).
 • Treball de terra: Repàs de les figures de ioga-taula d’estiraments  (col·locació corporal ), treball de ritmes (negres-blanques corxeres).
 • Improvisació i  creació d’una coreografia.

CIRC

Tallerista responsable: David Herrera

El circ, vet aquí un mot que per a moltes persones evoca il·lusió i fantasia, una barreja de divertiment i meravella. El circ és un art per ell mateix amb una història i una  originalitat pròpies.

El circ és el món a l’inrevés. Allò estrany, extravagant, inquietant; tot allò que en certa manera ens desafia ha tingut sempre el seu millor refugi al circ. La qual cosa, altra  banda, no és un fenomen exclusivament europeu sinó universal.

Els jocs circenses composen un important aspecte de la cultura corporal humana,  acompanyen el desenvolupament de la societat, i per això, formen part de les  estructures, continguts, objectius i materials utilitzats en l’educació física. Tenint en  compte que vivim temps en que el circ està en ple creixement i transformació, crec que  aquest és el moment ideal per a divulgar aquest meravellós art, i res millor que usar  l’escola com a vehicle “disseminant” d’aquest llegat de la cultura corporal. L’aplicació  dels jocs circenses pot contribuir substancialment al procés educatiu en qualsevol  àmbit o nivell i, a més, pot obrir noves perspectives formatives, recreatives i fins i tot professionals als nostres alumnes.

La línia ideològica i pedagògica se centra en crear un espai de difusió de l’activitat de circ, de descoberta i d’iniciació del circ en el temps de lleure de la sisena hora.

Aposta per una activitat física i artística, que ofereix un gran ventall de patrons  motrius i possibilitats expressives. En el circ tot hi te cabuda, és la unió de les arts  escèniques.

És una activitat cooperativa, ja que en la realització d’un espectacle necessitarem que  tothom hi posi la seva millor part.

A més a més el circ, per la seva condició de nòmada, sempre ha estat un espai d’integració de diferents costums i cultures. Per tant, és un espai ideal per transmetre  valors com la diversitat, el respecte, la solidaritat i l’educació en valors en general. El taller promou el creixement personal dels alumnes, realitzant un tracte individual  tant en l’àmbit motriu com en el personal. Treballem en grups reduïts i homogenis per  atendre les diferents realitats i perquè cadascú es desenvolupi al seu ritme.

Objectius:

El Taller de circ està dirigit a infants d’entre 6 a 12 anys, de 1r a 6è, aquest curs s’impartirà de 3r a 6è i té l’objectiu de contribuir al creixement personal dels  alumnes a través del món del circ.

L’objectiu principal és que els nens i nenes puguin conèixer el món del circ i les seves tècniques, des de la creativitat i la qualitat i que els alumnes aprenguin circ tot  passant-s’ho bé. Altres objectius són:

 • Mitjançant les diferents tècniques de circ potenciar el treball individual i de grup a diferents nivells: lateralitat, equilibri, sincronització, concentració, coordinació, expressivitat, ritme i auto superació.
 • Donar a conèixer el món de les arts circenses i intentar d’una manera  interactiva englobar tots els alumnes de circ.
 • Potenciar iniciatives individuals i de grup, es tracta que tothom trobi el seu  lloc en el món de l’espectacle i com a exercici físic i intel·lectual. En aquest sentit el circ facilita la integració.
 • En un món tan accelerat com el que estem vivint el circ ajuda a treballar la  constància i la paciència davant la immediatesa.
 • Aprendre a respectar els companys, els professors i el material.

Hi ha objectius específics per a cada grup, amb metodologies diferents. Com més petits, més pedagogia; com més grans, més tècnica.

FRANCÈS

Tallerista responsable: Julieta Carmona

El taller de francès pretén ser una introducció a la llengua francesa mitjançant una metodologia lúdica que permeti a  l’alumne assolir uns coneixements bàsics en acabar l’escola primària. 

El programa del taller es basa en la continuïtat entre el primer i el segon cicle i s’adapta en funció dels diferents interessos  dels alumnes depenent de l’edat i del curs.

Els nens i nenes, a mida que avança el curs, desitgen expressar idees cada cop més complexes; és per aquest motiu que a partir del segon cicle s’han d’introduir alguns elements com ara els pronoms o la conjugació d’alguns verbs que permetran  als alumnes apropar-se a un nivell d’expressió més proper als interessos de la seva edat i, per tant, gaudir més del taller. 

Primer cicle: introducció a la llengua seguint una metodologia lúdica que es basa en activitats com ara jocs, manualitats, cançons, dibuixos, etc. Els alumnes arriben al segon cicle familiaritzats amb vàries temàtiques i havent desenvolupat principalment la comprensió oral de la llengua. 

Segon cicle: l’objectiu és que els alumnes siguin capaços d’entendre i emprar el vocabulari quotidià (temàtiques variades), construir frases senzilles i dominar una situació de comunicació utilitzant els coneixements adquirits durant els anys  anteriors. També es preveu la presentació d’un projecte de fi de taller amb l’objectiu de posar en pràctica les competències lingüístiques adquirides (per exemple: una obra de teatre, un curtmetratge, un còmic, etc.).

ART CLASS

Tallerista responsable: Ryan Mingo