Tallers Espai Migdia

Els TALLERS de primària son:

Art Class

L’objectiu del taller d’Art Class és generar sinèrgies que propiciïn el desenvolupament de la creativitat, així com la capacitat de solucionar idees amb diferents materials i aprofundir amb les diferents tècniques de dibuix, pintura, collage, escultura en el més ampli espectre. No només fonamentarem la classe en els exercicis plàstics clàssics, sinó que farem un pas més enllà, per abastar amb la nostra imaginació, altres territoris de la ment. L’art ens ajuda a perpetuar la infantesa. L’art no és una matèria, és una manera de contemplar el món.

El Taller Art Class es planteja con un apropament lúdic a la llengua anglesa, utilitzant l’Art com a vehicle de comunicació i la pràctica artística com a eina per convertir l’aprenentatge en un procés engrescador i significatiu per als nens i les nenes. Mitjançant l’intercanvi amb el/la tallerista i la resta de companys i companyes, a cada sessió es retenen tant el vocabulari com les fórmules pròpies de la comunicació diària, el que serveix com a reforç a l’aprenentatge assolit a les classes d’anglès dins de l’àmbit curricular. L’objectiu del taller és que els i les alumnes associïn la llengua estrangera a quelcom agradable i amè, el que els ajudarà a afrontar amb més ganes el repte d’aprendre l’idioma.

Cada curs seguirà una línia temàtica pròpia on s’articularan les diferents activitats: 

1r: Animal Kingdom
2n: Magicians
3r: Art around the world
4t: Nature
5è: History of Art
6è: Photography/Movies 

Biblioteca

Carme_
Carme Launer

La biblioteca escolar és un recurs educatiu, al servei del projecte de l’escola, i que es concep com un espai dinàmic en què els recursos i serveis d’informació compleixen un paper primordial en el procés d’ensenyament i aprenentatge.

Promoure la competència lectora amb el préstec regular de llibres i la competència informacional amb la cerca d’informació també a través de la xarxa són els principals objectius de la biblioteca escolar. Així com aprendre què és una biblioteca, quins són els seus serveis i gaudir del plaer de la lectura.

Des de la biblioteca es realitzen diferents activitats:

1rEl conte. Entre tots els nens i nenes de la classe escriurem i il·lustrarem un conte conjuntament. Cadascú farà un capítol. Un dia de la setmana, un nen o nena portarà el conte a casa per seguir la història. L’elaborarà amb la col·laboració de les famílies i el retornarà la setmana següent per llegir-lo als companys i companyes. L’il·lustració la faran al taller de plàstica en anglès.

2n – M’expliques un conte?. Cada nen o nena porta un conte de casa seva per explicar-ho als seus companyes i companyes. Cada alumne tria el conte que vol portar, el prepara a casa. Una vegada explicat, els companys i companyes fan comentaris del conte: si els ha agradat, si l’ha llegit bé, si els han agradat les il·lustracions…

3r i 4t – M’invento un conte. És una activitat que fan en grups. S’inventen un conte, l’escriuen i després el passen a l’ordinador on també cerquen imatges per posar en el conte. Una vegada escrit, se’l preparen i l’expliquen. Els companys i companyes el valoren.

5è i 6è – Estudi. Durant la sessió els i les alumnes aprofiten el temps per fer treballs en grup o individual, fomentant una actitud responsable. Aquest termps permet avançar en la recerca els projectes de treball, aprenent a utilitzar les eines tecnològiques per accedir a la informació i per a comunicar-se.

Ciència

Exploradors i Inventores, un taller ideat, gestionat i impartit per La Mandarina de Newton des de fa cinc anys. Des de La Mandarina de Newton hem creat un projecte educatiu que busca impulsar canvis en l’aprenentatge, tot aplicant a cada una de les diferents propostes una transformació creativa i innovadora dins de l’àmbit de la cultura científica i tecnològica. Amb el ferm convenciment que la combinació de disciplines i metodologies possibilita un canvi en el paradigma de l’aprenentatge i la creativitat, apostem per un projecte que, al llarg dels anys de l’Educació Primària, fa un recorregut interdisciplinari pels diferents àmbits de la ciència, tot barrejant-ho amb altes dosis d’imaginació, joc i tècniques artístiques, per oferir als infants i joves una visió holística del ventall de possibilitats que està al seu abast.  

Potenciar la capacitat d’observació individual, de reflexió conjunta i de formulació de preguntes, fomentar l’esperit crític i estimular la curiositat innata, indagar en l’aprenentatge científic des de l’interès individual i col·lectiu, activar el raonament i el judici propi… Formen part de l’entremat d’objectius relacionats que hi ha darrere del projecte educatiu d’Exploradors i Inventores.

De 1r fins a 6è, cada curs treballa diferents temàtiques vinculades a una branca de la ciència o la tecnologia. Tenint en compte les possibilitats que ens brinda cada àmbit científic o tecnològic es va idear un pla que any rere any es revisa i s’actualitza segons les necessitats, el qual queda de la següent manera:

El 1r curs està emmarcat dins de l’àmbit de la Biologia; comencem el curs explorant i treballant els cinc sentits, ja que és a partir d’ells que podem percebre la ciència. Durant el segon i tercer trimestre ens endinsem en el món vegetal i animal, tot descobrint-ne conceptes i curiositats.

El 2n curs està centrat en la Geologia, tot fent un recorregut per l’Atmosfera, la Hidrosfera i la Geoesfera. Aquest viatge ens brinda la possibilitat d’indagar en els diferents estats de la matèria, descobrint propietats dels gasos, els líquids i l’aigua, i els sòlids i les roques i minerals.

Durant el 3r curs ens endinsem en la disciplina de les Matemàtiques, tot fent màgia matemàtica i descobrint formes de fer matemàtiques amb les mans. Profunditzem en les dimensions i el pas d’una a l’altra, així com també ens endinsem en el món de la dimensió fractal.

El 4t curs està emmarcat en l’àmbit de la Química, tot descobrint la química que hi ha darrera la cuina i els aliments, així com aquella que trobem en el lavabo, i explorant en reaccions químiques quotidianes.

El 5è curs s’endinsa en la disciplina de la Física; comencem el curs explorant conceptes de moviment, seguim el segon trimestre explorant en termes d’energia i luminescència, i acabem el curs indagant en l’astronomia i alguna de les seves curiositats.

El 6è curs, i últim de l’etapa de Primària, està centrat en la Tecnologia i les possibilitats que aquesta ens ofereix. Durant el primer trimestre ens endinsem en l’electromagnetisme i els circuits elèctrics, el segon trimestre treballarem amb Scratch, un llenguatge de programació visual amb el qual es poden crear jocs i animacions, i el darrer trimestre ho combinem amb Makey-Makey, un controlador que permet experimentar amb materials conductors i transformar les experiències dels jocs tradicionals a través de la tecnologia.

Circ

Tothom sap què és el circ? És l’art on el virtuosisme, l’originalitat i l’ingeni esdevenen vies de comunicació amb l’espectador, és una expressió directa sense més arguments que l’emoció.

La paraula “circ” ve de cercle i això vol dir que és un lloc de cohesió, on les nostres particularitats i individualitats són oportunitats per sumar en favor del grup.

Depenent del curs, durant les classes treballarem la descoberta, l’aprenentatge o l’assimilació d’algunes de les tècniques més conegudes del circ, com malabars, saltar cordes, equilibris d’acro-portes, equilibris sobre objectes, trapezi….

El primer trimestre ens centrarem en treballar acro-portes, salts de corda, així com construir i practicar alguns malabars (Diàbolo, plats, pilotes….).

El segon trimestre abordarem el trapezi, equilibris sobre objectes (bola o cable depenent del curs i seguirem assolim reptes amb els malabars.

L’últim trimestre volem aprofundir en allò que ens hagi agradat més i ens posarem el repte de crear malabars impossibles amb objectes quotidians

A banda del treball tècnic, el circ ens dóna l’oportunitat d’educar en valors fonamentals pels nens i nenes com la cooperació, l’esforç, la tolerància a la frustració, la gestió de l’”èxit i el fracàs”…. o aspectes on posarem especial atenció com la concentració i la creativitat.

En definitiva, i amb l’excusa del circ, intentarem construir un espai de relacions en positiu que ens faci gaudir, créixer i aprendre per igual.

Francès

El taller de francès pretén ser una introducció a la llengua francesa mitjançant una metodologia creativa i lúdica que permeti als i a les alumnes assolir uns coneixements bàsics en acabar l’escola primària. Ens basarem en blocs temàtics dividits en tres modalitats d’aprenentatge: oral, visual i auditiva. Fomentarem la creativitat en les activitats proposades al taller, donant especial èmfasi a les necessitats dels alumnes i fomentant la immersió lingüística.

Dansa Creativa

La dansa implica un major ventall de moviments, coordinació, força i resistència que moltes altres activitats físiques. Això s’aconsegueix a través de patrons de moviment que aporten a la mainada una bona coordinació i memòria kinestètica. Ballant utilitzen tot el cos i és una excel·lent forma d’exercitar-lo.

La dansa els ofereix una interessant via per ampliar les possibilitats de moviment dels infants.

La dansa propicia la trobada, la interacció i la cooperació entre persones. La mainada aprèn a comunicar idees als altres a mitjançant la immediatesa del moviment corporal, a banda d’aprendre a treballar en grup integrant-se dins d’una dinàmica d’equip amb els seus companys de dansa.

La dansa promou la salut psicològica i la maduresa dels nostres infants. Nens i nenes gaudeixen de l’oportunitat d’expressar les seves emocions mitjançant el ball i prenen consciència d’ells mateixos i dels altres a través del moviment creatiu.

Treballarem: l’espai, els ritmes, la memòria visual, la concentració, la disciplina i l’ordre des de el propi cos, aprendran una coreografia i treballaran la improvisació…tastaran el que es el ioga i tot això a partir de jocs sempre acompanyats amb música.

Joc d’estratègia

Taller quinzenal d’introducció a jocs d’estratègia com són el mahjong, els escacs… que pretén desenvolupar, mitjançant el joc, la capacitat de raonament, de concentració i d’abstracció, despertar la imaginació, i donar eines per la previsió de conseqüències abans dels actes, la presa de decisions, reforçar les actituds de silenci i de respecte davant els companys i companyes. Aquesta és una iniciativa nova, que caldrà valorar al llarg del curs, però que ha arrencat amb moltes ganes de jugar!!!

Playing in english

El taller d’anglès es basa en activitats lúdiques i dinàmiques on es busca que l’alumnat es familiaritzi amb la llengua anglesa. En el cas dels més petits treballarem a partir de contes, jocs, titelles, cançons i poemes. Deixarem volar la imaginació i ens endinsarem en nous mons de diversió a través d’històries que ens inventarem i també amb històries ja inventades. També utilitzarem el dibuix i la creativitat de cada nen/a per descobrir els mons que més els hi interessin.

Algunes de les propostes per aquest curs son:

Packets game – per practicar els números jugarem al joc de fer paquets, és a dir, agrupant els alumnes segons el número que s’indiqui.

The waiters game – els nens i nenes hauran de fer equilibris i aguantar pilotes sobre un Frisbee. Al final es comptaran les pilotes aconseguides.

Let’s explore! – sortirem a buscar objectes per fer un super mural de la tardor

Where are you? – jugarem a fet i amagar

Simon says … – han de fer el que se’ls indica amb les diferents parts del cos

En el cas dels més grans es vol que l’alumnat sigui capaç d’expressar-se en anglès i per tant es buscaran activitats comunicatives on es provoqui que l’alumnat pugui parlar. Representarem situacions de la vida diària dels nens i nenes on ells se sentin identificats i còmodes, per tal que el llenguatge que aprenguin sigui d’allò més útil. Discutirem i debatrem sobre temes que siguin de l’interès de l’alumnat i després ho representarem de manera original davant dels companys i companyes. També treballarem amb gimcanes lingüístiques on haurem de desxifrar diferents misteris i ens ajudaran a aprendre noves paraules i expressions. Algunes de les activitats i jocs que farem aquest curs:

Find a person who… s’hauran de fer preguntes els uns als altres.

Let’s put you in order! els nens i nenes han d’aconseguir quedar en fila ordenats segons el dia d’aniversari, el número de carrer on viuen, etc.

Let’s explore and find the hidden objects.sortirem a trobar objectes i aleshores els amagarem en una bossa i els haurem d’identificar només amb el tacte

Clue games jocs de pistes

We are guides, on a real mapaprendrem a donar direccions i a ser guies en una cursa d’obstacles que ens inventarem

Forbidden floor – prohibit tocar el terra amb la part del cos que s’indiqui

Quan arribin dates assenyalades treballarem tant aspectes culturals de la cultura catalana com les celebracions que tenen lloc al Regne Unit perquè creiem que és de gran rellevància que l’alumnat conegui les tradicions i costums de la llengua que aprenen. També aprendrem cançons tradicionals i d’altres inventades.

Ens encanta treballar amb la màgia i la fantasia. Volem que els nens i nenes puguin descobrir nous mons. Jugarem, riurem, però sobretot aprendrem.