Disc online. Fotos, vídeos i documents

Les fotografies, els vídeos  i alguns documents de l’escola estan organitzats per temes i per cursos en un disc online de Google Drive. 

CONTINGUTS protegits

Amb l’objectiu de garantir el dret a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge d’acord amb la legislació vigent, part del material audiovisual i alguns documents no són públics.

Per accedir als continguts protegits cal complir dos requisits:

  1. Estar donats d’alta al servei de comunicats per correu electrònic de l’Escola. Les famílies que han optat per rebre els comunicats en paper i els ex-alumnes han de  sol·licitar accés al disc online.
  2. Que l’adreça de correu electrònic amb la que esteu donats d’alta al servei de comunicats o al disc del punt anterior estigui vinculada a un compte Google. Podeu crear un compte Google i associar-hi l’adreça de correu electrònic que vulgueu de forma gratuïta. Si la vostra adreça és  de Gmail, o utilitzeu el Gmail pel vostre correu professional, ja teniu un compte Google. 

Podeu verificar que teniu accés identificat si podeu obrir aquesta carpeta de l’obra de Nadal 2015

Tots els continguts són per a ús domèstic i no es poden compartir amb altres persones a través de les xarxes socials ni d’altres mitjans sense l’autorització escrita de totes les famílies dels infants que hi apareixen.


Accés al disc online

Obrir disc online 

Per cursos

Curs 2015-2016 Curs 2014-2015 Curs 2013-2014 Curs 2012-2013 Curs 2011-2012 Curs 2010-2011 Curs 2009-2010 Curs 2008-2009 Curs 2007-2008

Per temes

Carnestoltes Castanyada Dansa Ara Festa del Roser Festàber Obra de Nadal Petit Príncep Sant Jordi Patrimònia’m

Vídeos de l’escola

Els vídeos de l’escola els tenim en aquest Canal de Vímeo